سیمای مردم عادی در تاریخ بیهقی
38 بازدید
محل نشر: رشد آموزش زبان و ادب فارسی » پاییز 1386 - شماره 83 »(4 صفحه - از 12 تا 15)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی