ضرورت نقد قرآن محور حدیث
39 بازدید
محل نشر: معارف اسلامی » بهار 1385 - شماره 6 » (22 صفحه - از 49 تا 70)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرآن یکی از معیارهای نقد حدیث شناخته می‌شود. در نقد قرآن‌محور، مدلول قرآن اصل است و مدلول حدیث فرع. مدلول حدیث با مدلول قرآن ارزیابی می‌شود. اگر انطباق داشت آن حدیث پذیرفتنی است و اگر انطباق نداشت پذیرفتنی نیست. در لسان روایات عرض، دو گونه ارتباط یاد شده،‌ غالباً با عنوان موافقت و عدم موافقت و مخالفت آمده است. دلیل و ضرورت بایستگی نقد «کتاب محور» حدیث، روایات موسوم به عرض و تفاوت‌های ماهوی قرآن و حدیث است. به دیگر عبارت دلایل نقد کتاب‌محور حدیث بعضاً تعبدی و بعضاً اجتهادی است. این دو دسته دلیل را می‌توان تحت عنوان دلیل نقلی و غیر نقلی یاد کرد. موضوع این نوشتار دلیل غیر نقلی نقد «کتاب محور» است که در آن تلاش شده، وجوه مختلف این دلیل کاوش و نقادی گردد. واژگان کلیدی: نقد محتوایی،‌ نقد کتاب محور، دلیل غیر نقلی، حدیث، قرآن.