سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم(ع) 
مسئول خانه مطبوعات و مسئول فنی نرم افزار هادى 
1383/10/01 
1384/12/01 
اجرائى- علمى 
همکاری 
معاونت تبلیغ حوزه علمیه 
فعالیت در پاسخ به شبهات در سایت کلوپ هر روز بین1 تا 2ساعت 
1385/03/01 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) 
مسؤول امور رایانه و صفحه آرایی و طراحی جلد 
1382/07/01 
1383/07/01 
اجرایى 
همکاری 
آستانه مقدسه حضرت معصومه سلام الله علیها 
مدیر داخلی نشریه فرهنگ کوثر 
 
 
اجرایی 
همکاری 
آستانه مقدسه حضرت معصومه سلام الله علیها 
مدیر داخلی نشریه فرهنگ کوثر 
1385/01/01 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم(ع) 
مسؤول خانة مطبوعات و مسول فنی نرم افزار هادی 
 
 
اجرایی 
همکاری 
معاونت تبلیغ حوزه علمیه 
فعالیت در پاسخ به شبهات در سایت کلوپ هر روز بین یک تا دو ساع 
 
 
همکاری 
همکاری 
آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) 
مسؤول امور رایانه و صفحه آرایی و طراحی جلد 
 
 
اجرایی